Souvislosti

Rostliny jsou základem veškeré potravy na zemi.

Rostliny si samy vytvářejí vlastní potravu za pomoci slunečního světla, vzduchu, vody a půdy.

Živočichové jsou odlišní – jsme schopní přežít jen proto, že konzumujeme jiné živé věci (rostliny anebo jiné živočichy).

Rostliny si tvoří veškerou energii, kterou živočichové získávají z potravy, přeměnou slunečního záření na chemickou energii.

Tuto energii rostliny ukládají buď jako SACHARIDY anebo UHLOVODÍKY (také známé jako „tuky“), což jsou jen řetězce uhlíkových atomů s vysoko-energetickými vazbami.

Živočichové tyto sacharidy a tuky spalují za použití kyslíku, čímž si vytvářejí veškerou potřebnou energii. Tuto energii ukládáme jako tělesný tuk.

Rostliny také využívají minerální látky z půdy. Nejdůležitější minerální látkou je dusík, který je základem všech bílkovin – hlavní stavební části našich těl.

Rostliny tedy využívají dusík z půdy pro tvorbu bílkovin a zároveň využívají sluneční záření a oxid uhličitý z atmosféry pro tvorbu veškeré/potřebné energie.

Jednoduše řečeno, veškerá ENERGIE ze sacharidů a tuků pochází ze SLUNCE, a veškerý dusík a minerální látky, které jsou základem BÍLKOVIN, pochází z půdy. Symbol P odpovídá anglickému originálu “protein”.

Lidé jsou lovci-sběrači. Před objevem zemědělství před deseti tisíci lety jsme často měli velký problém získat dostatek energie z potravy. Studie o moderních lovcích-sběračích ukazují, že převládal spíše vysokoproteinová strava, kde bílkoviny tvořily asi 33 % kalorického příjmu.

S vynálezem zemědělství jsme se naučili, jak zajistit více a více energie v potravě. Křížili a kultivovali jsme rostliny, domestikovali a vykrmovali zvířata za účelem maximálního energetického  výtěžku.

S průmyslovou revolucí se naše schopnost koncentrovat a zpracovávat energii v potravě ještě zvýšila, a to zejména díky masivnímu zpracování sacharidů a tuků ve formě cukru, mouky a oleje.

Přepočteno na procenta kalorického příjmu, lovci-sběrači konzumovali asi třikrát více bílkovin než my. To vysvětluje jejich výsledky.

Člověk má velmi silný pud k zasycení se bílkovinami, a mnoho studií ukazuje, že pokračuje v jezení dokud nenaplní svou potřebu bílkovin.

Průmyslové zpracovaní sacharidů a tuků, které byly přidány do potravinového řetězce, vytvářejí „ředění bílkovin“, a my nyní musíme snít podstatně více energie, abychom dosáhli stejné hladiny zasycení bílkovinami.

Obsah minerálních látek a dalších nutných živin byl v potravinovém řetězci také naředěn, a opět jsme tak nuceni se přejídat kaloriemi, abychom získali stejné množství živin (bílkovin a minerálních látek).

Člověk se dnes musí doslova přejídat nebílkovinnou energií (sacharidy a tuky), aby získal adekvátní množství bílkovin a minerálních látek – to je velmi významný faktor dnešní epidemie obezity.

Skutečnou příčinou obezity jsou PRÁZDNÉ KALORIE – což jsou z definice sacharidy a tuky s minimem nebo žádnými bílkovinami a minerálními látkami.

Když konzumujete potravinu s nízkým obsahem bílkovin, musíte se hodně přejíst nebílkovinnou energií (sacharidy a/nebo tuky), abyste dosáhli adekvátního množství bílkovin.

Existuje ještě jeden důležitý faktor, který stojí za epidemií obezity.

Žádné potraviny v přírodě nekombinují sacharidy a tuky s vysokým obsahem kalorií SOUČASNĚ. Ale my jsme vytvořili mnoho potravinářských produktů, které tuto kombinaci obsahují.

Protože jsme během evoluce vždy vyhledávali vysokokalorické potraviny, tyto potraviny bohaté na sacharidy a tuk nabízejí velmi silný dopaminový signál v našem mozku a jsou extrémně návykové.

Potravinami jako jsou pizza, koblihy, hranolky, sladkosti, zmrzlina atd. se přejídáme, protože poskytují extrémně návykovou a uspokojující  kombinaci vysokého  obsahu sacharidů a tuků současně.